Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Sinetti – Perhe- ja Perintöoikeuden palvelut
Oy:ssä kerätään ja miten tietoja käsitellään ja suojataan.

1. Rekisterinpitäjä
Sinetti – Perhe- ja Perintöoikeuden palvelut Oy
Keskuskatu 8, 04600 Mäntsälä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sanna Kalliomaa
sanna.kalliomaa@perhejaperintosinetti.fi

3. Rekisterin nimi
Sinetti – Perhe- ja Perintöoikeuden palvelut Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito, hallinta ja asiakasviestintä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia henkilötietoja:
Nimi, henkilötunnus/y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä muut
toimeksiannon hoitamista sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot henkilöistä sekä yrityksistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakastapaamisella, sähköpostitse, puhelimitse tai
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä
kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista.

7. Tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa
rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille ainoastaan asiakkaan
suostumuksella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti. Asiakasrekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden
päättymisen jälkeen.