EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

cropped-pexels-matthias-zomer-618158-scaled-1.jpg

Edunvalvontavaltakirjalla ja edunvalvontavaltuutuksella tarkoitetaan samaa asiaa. Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi hyvissä ajoin itse valita luotettavan henkilön hoitamaan asioitaan siinä vaiheessa, kun oma toimintakyky heikkenee esimerkiksi sairauden, vanhuuden tai tapaturman myötä.

Edunvalvontavaltakirjan voi laatia täysi-ikäinen henkilö, joka ymmärtää valtakirjan sisällön sekä merkityksen. Edunvalvontavaltakirjaan valtuuttaja voi määritellä, kuka hänen asioitaan hoitaa sekä miten asioita tulee hoitaa. Lisäksi valtuuttaja voi määritellä, miten valtuutetun toimintaa pitäisi valvoa. Varsinaisen valtuutetun lisäksi valtakirjaan on hyvä nimetä lisäksi toissijaisia valtuutettuja sekä varavaltuutettuja. Valtakirjoja on hyvä allekirjoittaa useampi alkuperäinen kappale, sillä valtuutus voidaan vahvistaa ainoastaan alkuperäisellä valtakirjalla.