PERINNÖNJAKO

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän omaisuus voidaan jakaa perillisten kesken joko sopimus- tai toimitusjakona. Ennen perinnönjakoa on toimitettava ositus, jos vainaja oli naimisissa eikä vainajalla ja leskellä ollut täysin avio-oikeuden poissulkevaa avioehtosopimusta. Myös kuolinpesän velat on maksettava pois ennen perinnönjakoa.

Perilliset voivat jakaa omaisuuden haluamallaan tavalla noudattaen perinnönjaon määrämuotoa. Jos perilliset eivät pääse sovintoon pesän jakamisesta, voi pesän osakas tai osakkaat hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä. Pesänjakaja suorittaa jaon. Pesänjakajalla on myös oikeus myydä pesän omaisuuttaa, jos jakoa ei voida muutoin toteuttaa.